popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

β. Του Νόμου 3335/2005 ‘Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων- Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης’, (ΦΕΚ 95Α').

γ. Του Νόμου 3423/2005 ‘Eισαγωγή στην Ελληνική αγορά Βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεωσίμων Καυσίμων’, (ΦΕΚ 304Α’), όπως ισχύει.

δ. Του Νόμου 3734/2009 ‘Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις’, (ΦΕΚ 8Α'), και ειδικότερα της παραγράφου 5.α του άρθρου 34 αυτού.

ε. Του Νόμου 3784/2009 ‘Αναθεώρηση διατάξεων του ν.703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ137Α’) και ειδικότερα των άρθρων 30 και 31 αυτού.

στ. Του Π.Δ. 187/2009 ‘Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών’, (ΦΕΚ 214Α΄), του Π.Δ. 189/2009 ‘Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων’, (ΦΕΚ 221Α΄), του Π.Δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009” (ΦΕΚ 56 Α’), της απόφασης του Πρωθυπουργού αριθ. 2876/7-10-09 ‘Αλλαγή τίτλου Υπουργείων’, (ΦΕΚ 2234Β΄) και της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 52167/21-12-09 ‘Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’, (ΦΕΚ 2514Β΄).

ζ. Του Π.Δ 27/1996 ‘Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης’, (ΦΕΚ 19Α’) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 122/2004 ‘Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού’, (ΦΕΚ 85Α΄) και ισχύει.

η. Του Π.Δ 381/1989 ‘Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας’ (ΦΕΚ 168Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ 191/1996 (ΦΕΚ 154Α΄) και του Π.Δ 134/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Σύσταση Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 193Α’).

θ. Του Π.Δ 54/2006 ‘Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης’, (ΦΕΚ 58Α’).

ι. Του Νόμου 3325/2005, ‘Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’, (ΦΕΚ 68Α’), όπως ισχύει.

ια. Του Π.Δ 78/2006 ‘Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων’, (ΦΕΚ 80Α΄).

ιβ. Του Νόμου 2465/1997 ‘Θέματα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών’, (ΦΕΚ 28Α΄).

ιγ. Του Π.Δ 118/2006 (ΦΕΚ 119Α΄) «Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 ‘Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών’ (ΦΕΚ 150 Α΄) και του ΠΔ 1224/1981 ‘Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών’ (ΦΕΚ 303Α’), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ 509/1984 (ΦΕΚ 181Α΄), το Π.Δ 143/1989 ‘Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (ΦΕΚ 69 Α΄), το Π.Δ. 401/1993 (ΦΕΚ 170Α΄) και το Π.Δ. 125/1992 (ΦΕΚ 56Α΄) ‘Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 143/89 ( ΦΕΚ 69Α΄) και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ 327/1992 (ΦΕΚ 163Α΄)’.

ιδ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Φ15/οικ.7818/618/14-4-2005 (ΦΕΚ 542Β’) ‘Παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α’)’.

ιε. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ2/16750/7-9-2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306Β’), όπως ισχύει.

Ιστ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ1/Τμήμα Β’/12565/12-6-2007 «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 1015Β’).

ιζ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/14056/28.6.2007, ‘Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) – Μητρώο Ελεγκτών’,(ΦΕΚ 1199Β΄).

ιη. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/15930/25.7.2007, ‘Διαδικασία και χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου των ΚΕΔΑΚ, τεχνικά και άλλα ζητήματα αυτού, διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων και επιβολής κυρώσεων’, (ΦΕΚ 1345Β΄).

2. Το έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ1/Α/οικ.9585/4-5-2009 «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων – Διευκρινήσεις σχετικά με τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων».

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
1.3.1.1.1.
1.3.1.1.2. Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Κατηγορίες Παραβάσεων

Ορίζουμε σε κατηγορίες τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 3054/2002 ‘Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, και καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επιμέρους παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, όπως αυτός ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως ακολούθως:

1. Έλλειψη άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, ασφάλτου, αγωγών μεταφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, εμφιάλωσης υγραερίων καθώς και Μονάδων Παραγωγής Βιοκαυσίμων.

2. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας λειτουργίας ή λειτουργία χωρίς άδεια για την οποία, όμως, έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.

3. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως περιγράφεται υπό τα ανωτέρω 1 και 2 στοιχεία, ή όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345Β΄) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς της και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Έλλειψη άδειας του ν.3054/2002, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου

Κυρώσεις

4.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων, όταν από την παράβαση δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07(ΦΕΚ 1345Β΄) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

4.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του ν.3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

4.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

4.4 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

 

popek.gr - Pre Footer Section