popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) απέστειλε στα  αρμόδια υπουργεία σχετικά με το θέμα της Έρευνας του Ε.Μ.Π. για λογαριασμό του ΣΕΕΠΕ  την παρακάτω επιστολή.

«Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) μετά από ανάθεση του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Σ.Ε.Ε.Π.Ε), διενήργησε μυστικούς ποσοτικούς ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική από 22/8/2016 μέχρι 3/10/2016 και στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Μαγνησίας τον Δεκέμβριο 2016.

Από την πρώτη μυστική έρευνα και τους ελέγχους που διεξήγαγε το Ε.Μ.Π διαπιστώθηκε, όπως ισχυρίζεται με σχετικά δελτία τύπου ο Σ.Ε.Ε.Π.Ε, ότι  85,5% των παραδόσεων ήταν εντός των νοµίµων ορίων ενώ από τις προβληματικές παραδόσεις (14,5% του συνόλου) καταγράφηκαν αποκλίσεις από την ποσότητα που έφτασε µέχρι και 9,5%.

Από την δεύτερη μυστική έρευνα διαπιστώθηκε η ίδια υψηλή παραβατικότητα που διαπιστώθηκε και στην έρευνα της Αττικής, με προβληματικές παραδόσεις (10,83% επί του συνόλου) των ελεγχθέντων πρατηρίων, και με αποκλίσεις από την ποσότητα που έφτασε μέχρι και 9,69%.

Με τις επιστολές μας 1696/11.10.2016 και 1726/25.1.2017 ρωτήσαμε τις αρμόδιες αρχές τι γνωρίζουν για τα στοιχεία των παραπάνω ερευνών, ζητώντας παράλληλα  να δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα των παραβατών και να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή  των προβλεπομένων κυρώσεων.

Επειδή κατά καιρούς έρχονται στο φως της δημοσιότητας ανάλογες έρευνες που παραμένουν στο χώρο, μόνον των διαπιστώσεων, και όχι της κάθαρσης όλων των υποθέσεων παραβατικότητας στον ευρύτερο χώρο της Αγοράς Πετρελαιοειδών, σε βάρος των καταναλωτών, των υγιών επιχειρήσεων διάθεσης και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή η μη αποκάλυψη και μη κοινοποίηση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, από τον Σ.Ε.Ε.Π.Ε και το Ε.Μ.Π όλων των στοιχείων  από τις διεξαχθείσες μυστικές έρευνες, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες, όχι μόνον δεν συμβάλλουν στον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, κλοπή, δασμοφοροδιαφυγή, κ.λπ.), αντιθέτως ευνοούν την παραβατικότητα και καλλιεργούν βάσιμες υπόνοιες για την σκοπιμότητα της γνωστοποίησης τέτοιων μυστικών ερευνών, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Καλούμε, για τρίτη φορά τον εντολέα διενέργειας των άνω ερευνών Σ.Ε.Ε.Π.Ε., τα αρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές, που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων,  να δώσουν στην δημοσιότητα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των διεξαχθέντων ερευνών, ούτως ώστε να πληροφορηθεί ο καταναλωτής υπεύθυνα ποιοί είναι αυτοί που παραβαίνουν τον Νόμο, και να μην διασύρεται άδικα το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου μας.

Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην αναγγελία των, κατά τις άνω έρευνες, παραβατών, δημιουργεί βάσιμες ενδείξεις, ότι άλλος ήταν ο σκοπός της δημοσίευσης αυτών των ερευνών, δηλαδή, η για μια ακόμα φορά συκοφάντηση όλου του κλάδου των πρατηριούχων, με γενικόλογες, αόριστες και νεφελώδεις δημοσιεύσεις και σε καμία περίπτωση, η υπεύθυνη ενημέρωση του καταναλωτή.

Για τους λόγους αυτούς και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο σύνολο των συναδέλφων μας, αν οι  καλούμενοι φορείς, δεν δημοσιοποιήσουν τα αιτούμενα στοιχεία, εντός του επομένου δεκαημέρου, είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε εναντίον τους δικαστικά, σε αστικό και ποινικό επίπεδο, ασκώντας όλα τα σχετικά έννομα δικαιώματά μας, για μεθοδευμένη συκοφαντική δυσφήμιση που συντελείται σε βάρος όλων των Πρατηριούχων Καυσίμων.»    

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

popek.gr - Pre Footer Section