popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Νέα

20 χρόνια ευρώ: Ένα ημιτελές success story – EurActiv.gr
Της Νένας Μαλλιάρα

Προσαρμογή και του ευρώ στην ψηφιακή εποχή, εξετάζει η ΕΚΤ, ξεκινώντας στις 12 Οκτωβρίου διαβούλευση για τη δημιουργία ψηφιακού ευρωνομίσματος.

Την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, την οποία εκπόνησε η ομάδα δράσης υψηλού επιπέδου του Ευρωσυστήματος για το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας και ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαστεί ως ηλεκτρονική μορφή χρήματος κεντρικής τράπεζας προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις – ακριβώς όπως τα τραπεζογραμμάτια, αλλά σε ψηφιακή μορφή – η οποία θα τους επιτρέπει να κάνουν τις καθημερινές πληρωμές τους γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Το ψηφιακό ευρώ δεν θα τα αντικαταστήσει τα μετρητά αλλά θα τα συμπληρώνει και το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει σε κάθε περίπτωση να εκδίδει μετρητά.

Αξιότιμε Κύριε/α,

Αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15816/1092/03.06.20 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με το σύστημα δια-μανδάλωσης INTERLOCK στα πρατήρια υγραερίου, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα πιστοποιημένα συστήματα, τα οποία έχει ήδη τοποθετήσει η εταιρεία μας, σε 160 πρατήρια και σε 12 βυτιοφόρα υγραερίου όλων των εταιρειών, ενώ έχουμε ήδη συμφωνήσει με τις περισσότερες εταιρείες υγραερίου να τοποθετήσουμε τα συστήματα αυτά στα βυτία και στα πρατήριά τους.

Τα συστήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί από την Ιταλική εταιρεία TECNOGAS, η οποία έχει τα πνευματικά δικαιώματα και την οποία αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας GAS ENGINEERING. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Tecnogas κέρδισε τον κρατικό διαγωνισμό για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων συστημάτων Interlock που διενεργήθηκε το 2004 και έχει την αποκλειστική προμήθεια της Ιταλικής αγοράς.

Ο εξοπλισμός Interlock του πρατηρίου περιλαμβάνει την πρίζα, το μπουτόν ESD, την ηλεκτρονική γείωση και μία ταμπέλα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Εναλλακτικά, η πρίζα και το μπουτόν ESD μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε ένα πίνακα:

Προκαταβολικά και σε περισσότερους φέτος το επίδομα θέρμανσης | draminiΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ε. 2017/30-01-2020

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη υποκείμενων υγρών καυσίμων (για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης σε τελικούς καταναλωτές, ισχύουν τα εξής:


i) Για το μεταβατικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.4608/2019, ήτοι έως την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και έως την 26.5.2021 για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια, η ογκομέτρηση πραγματοποιείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 98 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», όπως ισχύει, ήτοι η ογκομέτρηση μπορεί να διενεργείται είτε από διαπιστευμένους φορείς ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 30 του ν. 4608/2019, ή από μη διαπιστευμένα εργαστήρια.
Ωστόσο, όσα Πιστοποιητικά ογκομέτρησης έχουν εκδοθεί ή εκδοθούν κατά τη διάρκεια του ως άνω μεταβατικού διαστήματος, από μη διαπιστευμένα εργαστήρια, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί από Πιστοποιητικά ογκομέτρησης διαπιστευμένου φορέα ή Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, κατά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009, ήτοι έως την 26.11.2020 ή την 26.5.2021 όπως έχει ανωτέρω αναφερθεί.
ii) Μετά τη λήξη του μεταβατικού διαστήματος η ογκομέτρηση θα διενεργείται μόνο από διαπιστευμένους φορείς ή Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κατά τα οριζόμενα της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009 , όπως ισχύει.


iii) Επισημαίνεται ότι βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς μη υποκείμενων υγρών καυσίμων, που διαθέτουν ογκομετρικούς πίνακες και πρακτικό ογκομέτρησης, που έχουν εκδοθεί με τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 98 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 Απόφασης και Τ. 3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ) και τα οποία λήγουν μετά την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και μετά την 26.5.2021, για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούνται να διαθέτουν νέα Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης από διαπιστευμένο φορέα μετά τη λήξη ισχύος των πρακτικών ογκομέτρησης τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ  Ε. 2017/30-01-2020 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2017_2020.pdf

Παράταση πληρωμής των πρώτων δόσεων ΕΝΦΙΑ - Πότε ανεβαίνουν στο Taxisnet τα  εκκαθαριστικά

Ξεκίνησε η σταδιακή ανάρτηση των εκκαθαριστικών του Ε.Ν.Φ.Ι.Α στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους 2020 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020, με στόχο τη διευκόλυνσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, όσον αφορά στην πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (δείτε την κάτωθι εικόνα από το εκκαθαριστικό). Επίσης υπενθυμίζουμε ότι με την πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181), δόθηκε απαλλαγή φόρου στα δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε μικρά ακριτικά νησιά και ανήκουν στους κατοίκους των νησιών αυτών.

Τέλος με τις αποφάσεις Α.1210/2020, Α.1211/2020 και Α.1212/2020 παρατείνεται η καταβολή βεβαιωμένων Οφειλών (συμπεριλαμβάνεται και ο ΕΝΦΙΑ 2020 σε αυτές) έως τον Μάρτιο του 2021 στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 18 και 19/9/2020.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων σε 29 χώρες του κόσμου

Πρώτος στόχος η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να μειωθούν τα βάρη από τις πλάτες εργαζομένων και εργοδοτών 

Πακέτο τριών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (με κάλυψη του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες) και το σχέδιο νόμου με αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

Φάκελος «Ασφαλιστικό»: Ελεύθερη επιλογή εισφορών για τους ασφαλισμένους  επεξεργάζεται η κυβέρνηση
Στο επίκεντρο των αλλαγών θα είναι οι επικουρικές συντάξεις και η σταδιακή μετατροπή του διανεμητικού χαρακτήρα του συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό.Νέο μοντέλο για τις συντάξεις με αιχμή του δόρατος τις αλλαγές στις επικουρικές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Παράταση & αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17, 18 & 19-09-2020»
 
Αριθ. ΦΕΚ: Β΄4127/24.09.2020
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Η κοινοπραξία της Mitsui στην Κίνα θα μετατρέψει τον καπνό χάλυβα σε αιθανόλη που θα τροφοδοτεί αυτοκίνητα. (Getty Images)
ΤΟΚΙΟ - Ο περίφημος καπνός χαλυβουργείου της Κίνας θα έχει μια δεύτερη ζωή ως αιθανόλη που τροφοδοτεί αυτοκίνητα υπό την επιχείρηση απορριμμάτων καυσίμων της ιαπωνικής εταιρείας Mitsui & Co. 

Η καινοτομία σε μια επιχείρηση είναι περισσότερο ζήτημα κουλτούρας παρά... πόρων και επενδύσεων. Πώς μπορείτε να δοκιμάσετε με φθηνούς τρόπους τις νέες ιδέες

Φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης και γενικά φτηνά καύσιμα θέρμανσης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ζητούν με Ερώτησή τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών οι βουλευτές  Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.

Η Ερώτηση αναφέρει:

Υποκατηγορίες

popek.gr - Pre Footer Section