popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 

Της Μάχης Τράτσα,

Οικονομικά κίνητρα για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου (και CNG για απομακρυσμένες περιοχές), για την αντικατάσταση των παλαιών πετρελαιοκίνητων και ρυπογόνων οχημάτων, όπως είναι τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα ταξί, καθώς και για τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Παράλληλα, αξιολογεί τις δυνατότητες εισαγωγής φορολογικών εκπτώσεων για περιβαλλοντικές επενδύσεις που υπερβαίνουν τα θεσπισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συμμετοχή του στις διήμερες εργασίες την περασμένη εβδομάδα στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στη Σόφια της Βουλγαρίας, «τα τεχνικά εργαλεία δεν επαρκούν από μόνα τους». Θα πρέπει, όπως τόνισε, να βρεθούν και «καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης των απαραίτητων επενδύσεων». Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια υπουργεία αναζητούν τα κατάλληλα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν για την εφαρμογή πρωτοβουλιών που θα φρενάρουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, η αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης απαιτεί νέα και αποτελεσματικά μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα οξείδια του αζώτου και στα τοξικά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία προέρχονται κυρίως από την καύση άνθρακα. Οι τεχνικές λύσεις υπάρχουν, αλλά, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, αυτές εξαρτώνται από τη θέσπιση πιο φιλόδοξων ευρωπαϊκών προτύπων και στόχων, π.χ. για τις εκπομπές που προέρχονται από την κίνηση των οχημάτων, για την προσαρμογή της δοκιμής κύκλου οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες ή την εισαγωγή νέων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τον ενεργειακό τομέα.

Άλλωστε, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, και υπάρχει μεγάλη συνέργεια μεταξύ των επιμέρους μέτρων (προώθηση ηλεκτροκίνησης, στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και της απανθρακοποίησης του ενεργειακού τομέα κ.λπ.). Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, οι συνέργειες αυτές πρέπει να είναι «η βάση της προσπάθειάς μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί: π.χ. προωθούμε την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, που έχουν μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα και σημαντικές αέριες εκπομπές, με εναλλακτικά καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ενδέχεται να υπάρξει και μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα από την εκτεταμένη χρήση βιομάζας».

Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, θα εξετάσει ενδελεχώς τα συγκεκριμένα ζητήματα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, και τόνισε ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σημείωσε μάλιστα ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί θα πρέπει εκτός από αποτελεσματικοί, να ικανοποιούν και ορισμένα κριτήρια. Δηλαδή πρέπει καταρχάς να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών στην ενέργεια και στις ενεργειακές υπηρεσίες, με μέτρα καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας και στήριξης των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος. Ακόμη, δεν πρέπει να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση μορφών ενέργειας που βλάπτουν το περιβάλλον, όπως η πυρηνική ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο που έχει κατακτήσει στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η νέα ευρωπαϊκή στόχευση μηδενικών εκπομπών άνθρακα για το 2050 και σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα έως την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 24) που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Πολωνία.

Energia.gr

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section