popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιώργος  Ασμάτογλου τοποθετήθηκε επί των άρθρων 68, 69 και 70, που αφορούν το Ν/Σ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις", στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ακολουθεί η τοποθέτηση του κ. Γ. Ασμάτογλου.

 

Αξιότιμοι κύριοι – κυρίες Βουλευτές

Θα ήθελα να κάνω τις ακόλουθες επισημάνσεις - παρατηρήσεις και προτάσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να ενταχθούν ως τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο αφορά σε πολλά ζητήματα ζωτικής σημασίας  τον κλάδο μας.

Συγκεκριμένα προτείνουμε η παράταση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 69 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, για την δυνατότητα εγκατάστασης των πρόσθετων μέτρων που απαιτούνται για την παραμονή των πρατηρίων στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, να αλλάξει και να οριστεί ως ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών του σχετικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες η 31η Δεκεμβρίου του 2018. Είναι γνωστό ότι η ημερομηνία που προτείνεται στο νομοσχέδιο είναι η 10η Ιουνίου του 2018, ήδη έχουν παρέλθει τρεις μήνες, και όπως γίνεται αντιληπτό είναι αδύνατον τα πρατήρια που βρίσκονται στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους και τα οποία ξεπερνούν τα 1.500 σε όλη την ελληνική επικράτεια, να προλάβουν να εγκαταστήσουν τα συστήματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ώστε να παραμείνουν και να μην κλείσουν οριστικά.

Θα πρέπει να δοθεί το παραπάνω εύλογο διάστημα που προτείνουμε ώστε να είναι δυνατή η παραμονή των πρατηρίων και φυσικά η εγκατάσταση των συστημάτων που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επίσης, θα πρέπει να οριστεί ποια είναι τα πρατήρια που βρίσκονται στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχουν στρεβλώσεις ή λάθος εκτιμήσεις για τα συγκεκριμένα πρατήρια, καθώς πρατήριο στο ισόγειο κτιρίων με ορόφους δεν μπορεί να νοείται αυτό που απλώς και μόνο έχει το κατάστημα του πρατηρίου κάτω από έναν ή περισσότερους ορόφους, ενώ οι εγκαταστάσεις του, δεξαμενές, αντλίες, εξαερώσεις βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από αυτό.

Συγκεκριμένα προτείνουμε η διάταξη αυτή να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ορίζεται η απόσταση των τεσσάρων μέτρων από το περίγραμμα του κτιρίου της ανωδομής, ως ελάχιστη απόσταση στην οποία μπορεί να βρίσκονται οι δεξαμενές ή οι εξαερώσεις ή οι αντλίες του πρατηρίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρατήρια αυτά, πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα πρατήρια.

Επίσης προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να θεσμοθετηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραμονή των μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου,  καταργώντας τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από άλλους χώρους, με την επιβολή συγκεκριμένων μέτρων που αφορούν στην πυρασφάλεια, στην πυρανίχνευση, στην ανίχνευση υδρογονανθράκων, καθώς επίσης και σε μέτρα αποφυγής   πιθανής διαρροής του υγραερίου επιβάλλοντας τοιχοποιία γύρω από την δεξαμενή του υγραερίου.

Με την πρόταση μας αυτή,  θεσμοθετείται η άμεση λύση ενός προβλήματος που απασχολεί μεγάλο αριθμό πρατηρίων, καθώς πλέον τα πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο  στη χώρα μας  είναι εκατοντάδες.

Με το υφιστάμενο καθεστώς, οι πρατηριούχοι αυτοί είναι όμηροι της άμεσης απομάκρυνσης του πρατηρίου τους, σε περίπτωση εγκατάστασης μιας απαγορευτικής χρήσης πχ μιας καφετέριας,  σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από τα πρατήρια αυτά.

Θεωρούμε ότι, όπως με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται στο ίδιο άρθρο 70,  το θέμα  της μη απομάκρυνσης των πρατηρίων υγρών καυσίμων, μπορεί εφαρμόζοντας τις διατάξεις που προτείνουμε με την τροπολογία που καταθέτουμε, να παραμείνουν στις θέσεις τους και τα μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου λειτουργώντας με ασφάλεια και εφαρμόζοντας τα προτεινόμενα μέτρα.

Κάνατε πράξη τη συνέχεια της λειτουργίας όλων αυτών των πρατηρίων με ορόφους. Κάνετε πράξη τη λειτουργία των αμιγών πρατηρίων βενζίνης. Πρέπει τελικά να λυθεί το πρόβλημα των εξωτερικών αποστάσεων για τα μικτά πρατήρια. Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπερβάλουμε στον εξοπλισμό για την ασφάλεια, που επιφέρει κόστος ειδικότερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Για το λόγο αυτό θέλω να δείτε πως μπορούμε να ελαφρύνουμε οικονομικά τον πρατηριούχο από την αντικατάσταση αυτής της βαλβίδας, η οποία είναι υψηλού κόστους κατασκευής και διατήρησης, με τοποθέτηση ανιχνευτή αερίου συνδεδεμένου με συναγερμό όπου θα διασφαλίζει την ασφάλεια στο χώρο.

Ένα ακόμα θέμα που θέλω να αναφερθώ είναι το χρονικό διάστημα των 15 ημερών που έχει οριστεί για την υποβολή των φακέλων, καθώς θεωρώ ότι είναι διαίτερα σύντομο λόγω και της έλλειψης προσωπικού και βέβαια από όλες τις υπηρεσίες θα πρέπει να υπάρχει μία ερμηνεία του νόμου.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

(Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

Ο Πρόεδρος

Γιώργος  Ασμάτογλου

 

 

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section