popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού υπέγραψε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2018, αλλά πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συνιστά τη χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς της Επιτροπής για το 2018 (που αντιστοιχεί στο 97% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ) με 20 ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά. Στο συνοδευτικό ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 22 έως 3 και 3 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη προστασία των δαπανών της ΕΕ από την απάτη, τη διαφθορά, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη σκόπιμη κατάχρηση και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και την καλύτερη κατανομή των χρημάτων της ΕΕ.

Οροφή επιδοτήσεων για την προστασία των κονδυλίων της ΕΕ από ολιγάρχες

Προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη και η αθέμιτη κατανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέγιστο ποσό άμεσης ενίσχυσης ανά φυσικό πρόσωπο, καθιστώντας αδύνατη τη χορήγηση επιδοτήσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε μια περίοδο ενός ΠΔΠ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κανόνες για την αποκάλυψη των δικαιούχων γεωργικών πόρων.

Μηχανισμός για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Αναφερόμενος στις πρόσφατες υποθέσεις στην Ιταλία και τη Σλοβακία, η επιτροπή επιθυμεί έναν μηχανισμό καταγγελιών της ΕΕ που θα επιτρέπει στους αγρότες να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις περιπτώσεις κατάχρησης της γης, παραπτωμάτων των εθνικών αρχών, πιέσεων από το οργανωμένο έγκλημα και την καταναγκαστική εργασία.

Σύγκρουση συμφερόντων

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση συγκρούσεων συμφερόντων πολιτικών υψηλού επιπέδου και να ζητήσει από το Συμβούλιο να υιοθετήσει κοινά δεοντολογικά πρότυπα σε αυτό το πλαίσιο.

Ενεργοποιήστε τον Εισαγγελέα της ΕΕ να κάνει τη δουλειά του

Η επιτροπή τονίζει ότι η νεοσυσταθείσα εισαγγελική αρχή της ΕΕ (EPPO) χρειάζεται τουλάχιστον 76 πρόσθετες θέσεις και 8 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει περίπου 3000 περιπτώσεις ανά έτος.

Δεν υπάρχουν κονδύλια της ΕΕ αν παραβιαστεί ο κανόνας δικαίου

Η επιτροπή επιμένει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έγκριση του κανονισμού που θα επιτρέπει τον περιορισμό των κονδυλίων της ΕΕ για τις χώρες της ΕΕ, όταν παραβιάζεται το κράτος δικαίου - ο κανονισμός αυτός είναι σήμερα αποκλεισμένος στο Συμβούλιο .

Ανησυχίες για την Τσεχία

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Τσεχία και ζητούν από την Επιτροπή να επιβλέπει τις πληρωμές σε εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον Τσέχο πρωθυπουργό ή σε άλλα μέλη της τσεχικής κυβέρνησης.

Παραθέτω, αναφορά

"Ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη είναι η κατάληψη της γης ή η κατάχρηση των πόρων της ΕΕ από το οργανωμένο έγκλημα. Στην έκθεση για την απαλλαγή, την οποία ψηφίσαμε σήμερα, περιλαμβάνεται έκκληση για τη θέσπιση μηχανισμού με τον οποίο οι αγρότες μπορούν να εκδίδουν καταγγελίες απευθείας. Επιπλέον, ζητάμε μια πιο δίκαιη κατανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ. Είναι απαράδεκτο οι μεμονωμένοι δικαιούχοι να μπορούν να λαμβάνουν μέχρι τριψήφια εκατομμύρια ποσά. Ζητάμε, επίσης, για κανόνες σε επίπεδο ΕΕ να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων πολιτικών υψηλού επιπέδου και να τονίζεται η ανάγκη για κοινά ηθικά πρότυπα », δήλωσε ο εισηγητής για την απαλλαγή της Επιτροπής Monika Hohlmeier (EPP, DE).

Επόμενα βήματα

Η απαλλαγή της Επιτροπής, μαζί με τα άλλα όργανα της ΕΕ, πρέπει να υποστηριχθεί από το πλήρες Κοινοβούλιο, με προγραμματισμένη ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνόδου του Μαρτίου II.

Ιστορικό

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) προετοιμάζει την απόφαση απαλλαγής του ΕΚ για κάθε δημοσιονομικό έτος και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και τα άλλα όργανα της ΕΕ διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Με τη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο CONT ελέγχει την κανονικότητα καθώς και τη σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ.

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section