popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Με την με αρ. πρωτ. 3236/02-08-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00) στην επιχείρηση  Πρατήριο Καυσίμων, με έδρα  στο Περιστέρι, διότι  κατά την διάρκεια δειγματοληψίας καυσίμων δεν παραδόθηκαν τα αντίστοιχα δείγματα βυτιοφόρου, σύμφωνα με το Αρθρ. 102§1 της Υπ. Απόφασης  91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β΄/17), όπως προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 102§5 της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης, και επί πλέον την με αρ. πρωτ. 3236/02-08-2019 απόφαση της ιδίας υπηρεσίας, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) στην ίδια, παραπάνω αναφερομένη, επιχείρηση για για κατοχή διακίνηση και εμπορία ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ καυσίμου, κατά παράβαση του Αρθρ. 20§5, του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/2013), σε συνδυασμό με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039).

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section