popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή προστίµου στην επιχείρηση , διότι λειτουργούσε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 και 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), του άρθρου 13 της Υ.Α. ∆2/16570/05 (ΦΕΚ1306/Β),  που βρίσκεται εγκατεστηµένη στην Κτηµατική περιοχή Κρόκου Κοζάνης. Α.Φ.Μ.: 997769400 ∆.O.Y : Κοζάνης 2/2 και της ΚΥΑ υπ’ αριθµ. ∆2/ΑΦ5/οικ2490/2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-2-05 – ∆ιορθ.Σφαλµ. στο ΦΕΚ-598 Β/5-5-05), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πιο συγκεκριµένα µετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στην υπόψη επιχείρηση στις 10-10- 2018 από Υπαλλήλους της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι:

Η επιχείρηση εξακολουθούσε να ασκεί τη δραστηριότητα της «διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου» ενώ είχε εκπνεύσει η ισχύς της άδειας την οποία κατείχε (λήξη ισχύος άδειας 08-12-14, σχετ. η υπ’ αριθµ. ΤΒΚ Φ.20.2/5/1806/08-12-10 Άδεια ∆ιανοµής Εµφιαλωµένου Υγραερίου). Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 5 της Υ.Α. υπ’ αριθ. ∆19/Φ11/οικ13098/1156/10 (ΦΕΚ 1039/Β) ύψους 10.000 €

∆εν έχει καταβληθεί το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αριθµ. ∆2/ΑΦ5/οικ2490/2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-2-05 – ∆ιορθ.Σφαλµ. στο ΦΕΚ-598 Β/5-5-05) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 80 € ανά έτος, δηλαδή 320 € συνολικά.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 10.000 € + 320 € = 10.320 €

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section