popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για chevron

Η εταιρεία Chevron Corporation (NYSE: CVX) δημοσίευσε σήμερα μια ενημέρωση για την έκθεση του Μαρτίου του 2018 που περιγράφει την προσέγγιση της εταιρείας για τη διαχείριση των κινδύνων κλιματικής αλλαγής και την αντοχή της σε ένα σενάριο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Hενημέρωση συμπληρώνει την Κλιματική Αλλαγή Ελαστικότητα: Ένα πλαίσιο για την απόφαση Makin g με νέες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πλαίσιο διακυβέρνησης και το κλίμα της εταιρείας που σχετίζονται με την αλλαγή και τις επενδύσεις.

"Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υπογραμμίζει το έργο που κάνουμε για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής για τις επιχειρήσεις μας και τις νέες ευκαιρίες που επιδιώκουμε. Ενσωματώνει τις απαντήσεις σε μερικές από τις προσεγμένες ιδέες που οι μέτοχοι έχουν μοιραστεί μαζί μας κατά τη διάρκεια των δεσμεύσεών μας ", δήλωσε ο Michael Wirth, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron. "Προσβλέπουμε σε συνεχείς συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων για τις επιχειρήσεις μας και την ανάληψη νέων ευκαιριών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη χαμηλότερης ενέργειας από άνθρακα".

Απαντώντας σε συζητήσεις με επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους, η Chevron παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τη διακυβέρνηση της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς το Διοικητικό Συμβούλιο και η εκτελεστική ηγεσία ασκούν τις εποπτικές αρμοδιότητές τους όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέσπισε μέτρα επιδόσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που θα αποτελέσουν παράγοντα για τον καθορισμό αποζημιώσεων για στελέχη και σχεδόν όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους που θα αρχίσουν το 2019. Οι μετρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της έντασης των εκπομπών μεθανίου κατά 20 έως 25% - το 2023, ευθυγραμμισμένο με το χρονοδιάγραμμα των ορόσημων της συμφωνίας του Παρισιού. Η ένταση θα μετρηθεί βάσει της συμμετοχής της Chevron σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, όχι μόνο τα έργα για τα οποία η Chevron έχει επιχειρησιακό έλεγχο. Η Chevron θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την ετήσια επίτευξη των μέτρων απόδοσης μεθανίου και την εκτοξευόμενη ενέργεια ως μέρος της ετήσιας δήλωσης εξουσιοδότησης το 2020.

Η εταιρεία δημιούργησε επίσης μια ομάδα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG), η οποία ασχολείται τακτικά με τους επενδυτές και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους, ώστε να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις υποβολής εκθέσεων ESG. Η Chevron συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τις εκθέσεις της με το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από την Task Force του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τις Δημοσιονομικές Δημοσιοποιήσεις για το Κλίμα (TCFD).

"Λαμβάνουμε σοβαρά την εταιρική μας ευθύνη. Χαίρομαι που η Chevron παρέχει αυτή την ενημέρωση στις προηγούμενες εκθέσεις της για τους κλιματικούς κινδύνους. Σε προηγούμενες δεσμεύσεις με τους μετόχους, έχω ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εποπτεία της διαχείρισης του Chevron για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και την αξιολόγησή του για τις ευκαιρίες », δήλωσε ο Dr. Ronald Sugar, ανεξάρτητος διευθυντής για το Διοικητικό Συμβούλιο της Chevron.

Επιπλέον, το 2018, η εταιρεία συμμετείχε στην Πρωτοβουλία για το Κλιματικό Περιβάλλον του Πετρελαίου και του Αερίου, μια παγκόσμια συνεργασία επικεντρωμένη στις προσπάθειες της βιομηχανίας να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Η Chevron συνεχίζει να επενδύει σε εταιρείες και τεχνολογία που έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές και να προωθήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.

Η Chevron Corporation είναι μία από τις κορυφαίες ολοκληρωμένες εταιρίες ενέργειας στον κόσμο. Μέσω των θυγατρικών της που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, η εταιρεία συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις πτυχές της ενεργειακής βιομηχανίας. Η Chevron διερευνά, παράγει και μεταφέρει αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. βελτιώνει, εμπορεύεται και διανέμει καύσιμα και λιπαντικά μεταφοράς · κατασκευάζει και πωλεί πετροχημικά και πρόσθετα. παράγει ενέργεια. και αναπτύσσει τεχνολογίες που ενισχύουν την επιχειρηματική αξία σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Η Chevron εδρεύει στο San Ramon, Καλιφόρνια ΗΠΑ

ΠΟΠΕΚ  /  POPEK.GR

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section