popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Νομοθεσία

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ   agorandiata4-18-03-20091.doc

ΚΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ  apof.a2-5900.2008-ruthmiseis leptomereion sxetika me ta xrimat.prostima toyn.3668.pdf
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ  n.3668.2008 peri agoran.kodikaalles diataxeis.pdf
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ  3710.2008 themata yp.metaf.pratiria kafs-ygraeriou.pdf
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ  apof.418.v.2008 epitr.antagonismou.pdf
Αριθμ. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335 Β/8-7-2008) : Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινή­των ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυ­σίμων.  

 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλ­λες διατάξεις», όπως ισχύει.

2.  Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 και 3 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Διο­ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5.  Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδι­ωτικής χρήσης που χορηγούνται σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από­φασης ορίζονται ως:

1. «Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων», οι κάτοχοι (φυσι­κά ή νομικά πρόσωπα) αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. «Βυτιοφόρο φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ) μεταφοράς υγρών καυσίμων», κατά την παρού­σα απόφαση, τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων μέχρι και 8.000 χιλιόγραμ­μων, των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας εκδίδονται στο όνομα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων.

Άρθρο 2

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων

1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του ν. 1959/1991 και της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/91 Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 4, περίπτωση (α) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η χορήγηση στους ως άνω πρατηριούχους υγρών καυσίμων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ - IX ανά πρατήριο υγρών καυσίμων μεικτού βάρους μεγαλύτερου των 4.000 χιλιόγραμμων και μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων.

2.  Τα ΒΦΑ-ΙΧ αυτοκίνητα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων μπορούν να μεταφέρουν από τον αποθηκευτι­κό χώρο του πρατηρίου στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών, εκτελωνισμένα, αποκλει­στικά τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει:

α) Πετρέλαιο κίνησης

β) Πετρέλαιο θέρμανσης και

γ) Φωτιστικό πετρέλαιο.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται επί των αδειών κυκλοφορίας του ΒΦΑ - IX ως παρατηρήσεις. Επίσης, στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

4. Το μεικτό βάρος των εν λόγω αυτοκινήτων, που θα κυμαίνεται από 4.001 χιλιόγραμμα έως 8.000 χιλιόγραμ­μα θα προκύπτει από έγκριση τύπου ή από επίσημους έντυπους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής και όχι από τυχόν διασκευή του αυτοκινήτου.

5. Κατά την καταχώριση των ΒΦΑ - IX από την Υπη­ρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τομέας Μετα­φορών και Επικοινωνιών, στο μηχανογραφικό αρχείο οχημάτων, που τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών, θα τίθεται ως επάγγελμα το υπό τον κωδικό αριθμό «998» (επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων)».

6. Στα ΒΦΑ-ΙΧ θα υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε μεταφοράς, τα οποία φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

7.  Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) πρατηρίων υγρών καυσίμων ή από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από αυτούς. Οι εν λόγω οδηγοί κατέχουν την προβλε­πόμενη άδεια ικανότητας οδηγού και είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων για τη μεταφορά επικινδύνων υλικών της κλάσεως 3 της Συμφωνίας ADR σε βυτία.

Σε περίπτωση οδήγησης του ΒΦΑ-ΙΧ από το προσω­πικό της επιχείρησης (και όχι από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης πρατηρίου υγρών καυσίμων), ο οδηγός οφείλει να φέρει θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να ερ­γάζονται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στην οποία ανήκει το ΒΦΑ-ΙΧ.

Άρθρο 3

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας

1. Για την θέση σε κυκλοφορία οχήματος του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης (μικτού βάρους άνω των 4.000 και έως και 8.000 χιλιόγραμμων) από πρατηριού­χους υγρών καυσίμων, απαιτούνται πέραν των δικαιο­λογητικών της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5374/1991 υπουργικής απόφασης, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουρ­γίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.

Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών δεν απαιτείται η προσκόμιση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ της Α2/29542/5374/1991 υ.α, πιστοποιητικού Δ.Ο.Υ περί αντικειμένου εργασιών και ακαθάριστων εσόδων.

2. Αν η επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι ήδη ιδιοκτήτης βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων μικτού βάρους άνω των 4.000 και μέ­χρι 8.000 χιλιόγραμμων, προ της έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας, πραγματοποιείται έλεγχος της άδειας κυκλοφορίας του ήδη κυκλοφορούντος βυτιοφόρου αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της ως προς τα μεταφερόμενα είδη και διόρθωση τους ως εξής:

Αν οι αναγραφόμενες παρατηρήσεις επί της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων δεν συμφωνούν με αυτήν της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, γίνεται διόρθωση των παρατηρήσεων αυτών, έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρού­σας απόφασης. Η διόρθωση γίνεται με τη συμπλήρωση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας χωρίς τη σύμπραξη της αρμόδιας ΔΟΥ, στο οποίο όλα τα λοιπά στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα (τεχνικά στοιχεία οχήματος, στοιχεία ιδιοκτήτη, ημερομηνία χορήγησης άδειας κλπ) και μεταβάλλονται μόνον οι παρατηρήσεις.

Επί της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτο­κινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων και στον χώρο των παρατηρήσεων αυτής τίθεται η ένδειξη «Αντίγρα­φο αδείας λόγω διόρθωσης των παρατηρήσεων, σύμ­φωνα με την ...... κοινή υπουργική απόφαση». Επίσης,

στον ίδιο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η ημερομηνία της μεταβολής (και όχι της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας) και τίθεται η υπογραφή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Η παλιά άδεια κυκλοφορί­ας τοποθετείται στον φάκελο του αυτοκινήτου με την ένδειξη «εκδόθηκε αντίγραφο της παρούσας άδειας την ../../ 200.., λόγω διόρθωσης των παρατηρήσεων, σύμφω­να με την ...... κοινή υπουργική απόφαση». Η εκτύπωση του αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας γίνεται με τις διαδικασίες «17» και «18Α».

3. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας νέων ΒΦΑ -IX ελέγχεται ο αριθμός των ήδη κατεχόμενων από την επιχείρηση βυτιοφόρων άνω των 4.000 χιλιόγραμμων ώστε το σύνολο να μην υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιούμενων αυτοκινήτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΒΦΑ –IX αναγράφεται η ένδειξη «ισχύει μέχρι ...... », σύμφωνα με τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας πα­ρατείνεται σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας λει­τουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Άρθρο 4

Ποινές

1. Για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αναφορικά με τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1.38 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

2.  Σε περίπτωση μεταφοράς με ΒΦΑ-ΙΧ πρατηριού­χων υγρών καυσίμων προϊόντων διαφορετικών από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυ­ρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. 41 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

3. Σε περίπτωση μεταφοράς καυσίμων με ΒΦΑ-ΙΧ πρα­τηριούχων υγρών καυσίμων, χωρίς τα απαραίτητα συνο­δευτικά έγγραφα μεταφοράς ή χωρίς την αναγραφή σε αυτά της επωνυμίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή χωρίς την προβλεπόμενη βεβαίωση για την εργασιακή σχέση του οδηγού της παρ. 7 του άρθρου 2, επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. 40 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

4. Οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων επιβάλλο­νται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων διοικητικών κυ­ρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

H υπ’ αριθμ. A8/31284/4774/10.3.1999 (ΦΕΚ 259 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παπάγου, 26 Ιουνίου 2008

 

 

 

Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220 Β/30-6-2008) : Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2.  Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι­ομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίη­ση των διατάξεων του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 154/Α΄).

3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του­ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 122/2004 «Ανασύ­σταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).

4. Το ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).

5.  Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄).

6. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 7 αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/ Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθμ. Δ2/Α/ Φ.8/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β΄) και υπ’ αριθμ. Δ2/Α΄/Φ.8/ 25750/28.12.2007 (ΦΕΚ 2512/Β΄) αποφάσεις, και ισχύει.

8.  Την ανάγκη παροχής κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων, κατά τη δημοσίευση της πα­ρούσας απόφασης, άδειας πωλητή πετρελαίου θέρ­μανσης.

9.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

1.  Οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας, ατομικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρε­λαίου θέρμανσης μπορούν, ανά δύο ή περισσότερες, να ιδρύουν εταιρείες του εμπορικού νόμου ή να συμ­μετέχουν σε τέτοιες εταιρείες, στις οποίες χορηγείται νέα άδεια εμπορίας.

2. Η νέα άδεια εκδίδεται στην επωνυμία της εταιρεί­ας, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 100 κ.μ. ανά εγκα­τάσταση. Με την απόφαση χορήγησης της νέας άδειας ορίζεται προθεσμία, όχι μεγαλύτερη του ενός έτους, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των εν λόγω αποθηκευτικών χώρων.

3. Στη νέα εταιρεία οι εταίροι εισφέρουν τα βυτιοφό-ρα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως που κατέχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δε υφιστάμενες άδειες κυκλοφορίας αυτών επανεκδίδονται στο όνομα της νέας εταιρείας.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις εταιρείες του εμπορικού νόμου που κατά τη δημοσίευση της πα­ρούσας κατέχουν άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και συγχωνεύονται σε μία εταιρεία.

 Άρθρο 2

Οι νέες άδειες εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 17.8.2009 και η ισχύς τους αρχίζει σε κάθε περίπτω­ση υποχρεωτικά από την ανωτέρω ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή (17.8.2009), οι συμμετέχοντες στις νέες εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση: α) τις άδειες πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που κα­τέχουν και β) τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας, έχοντας την υποχρέωση να επιδεικνύουν τα έγγραφα αυτά σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου.

 Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της νέας άδειας ανακαλούνται οι υφιστάμενες άδειες των εταίρων της νέας εταιρείας ή των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά περίπτωση. Οι υφιστάμενες αυτές άδειες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, εάν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008 δεν υπο­βληθούν στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 Άρθρο 4

Το καταστατικό συστάσεως της νέας εταιρείας ή της συγχωνεύσεως των εταιρειών κατατίθεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπου είναι η έδρα της, μαζί με σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας πωλη­τή πετρελαίου θέρμανσης το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χορηγεί αυθημερόν βεβαίωση περί κατάθεσης των δικαιολο­γητικών. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Άρθρο 5

Η νέα άδεια ανακαλείται, εάν μέχρι τις 30.9.2009, δεν προσκομιστεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρείας και ο αριθμός μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμε­να στην υπ’ αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/24.1.2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128/Β΄).

 

 

Άρθρο 6

Στις ρυθμίσεις της παρούσας μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία έπαυσε να ισχύει λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

Άρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τόπος, Ημερομηνία/Μήνας/Έτος

Α.Π :

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

πωλητή   πετρελαίου  θέρμανσης    κατέθεσε σήμεραημέρα ………….. και  ώρα …………    στη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση    ………………….   Καταστατικό    σύστασης   νέας   εταιρείας  ή τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ………………………    και διακριτικό τίτλο ………….……. ( Αρ. Κατ/κού ………..) ή Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ……………….... ( Αρ. Κατ/κού ………..)   που προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών με της υπ'αριθ. Δ2/Α/Φ.8/…………..…………Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη νέα εταιρεία ή των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν ως εξής :

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Άδειας  Εμπορίας

Αδειοδοτούσα Αρχή

Αριθμός Κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης…………………………….

 

Υπογραφή

Σφραγίδα

 

 

 

 

ΦΕΚ B 856/12.5.2008

-Κόμιστρα Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

-Καθορισμός κομίστρων για τις διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές

 Αριθμ. Κ/24241/2045

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ  n.3655.2008 metar.syst.koin.asfalisis.pdf

popek.gr - Pre Footer Section