popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Νομοθεσία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη

Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881

: http://www.popek.gr * Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών.

Υπόψη: κ. Γ. Μαυραγάνη, Υφυπουργού.

Δ/νση  : Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα

Κοιν.: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων.

Δ/νση  : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

Υπόψη: κ. Α. Σκορδά, Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: «Η συνένωση του «Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου» με το «Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής»

Ηράκλειο – Κρήτης, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ. 1006

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα αιτούμεθα τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης με σκοπό την ενοποίηση του «Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου» με το «Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής» σε ένα, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που περιέχει το κάθε βιβλίο και που σε μεγάλο βαθμό επικαλύπτονται, για την πληρότητα της ενημέρωσης και του ελέγχου αυτών από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα:

               Με το άρθρο 281 του Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1388/13.07.2009) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποθηκεύουν ή διακινούν με οποιοδήποτε τρόπο πετρέλαιο DIESEL για εμπορία, υποχρεούνται, εκτός από τα παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τον Κ.Β Σ να τηρούν αριθμημένο, σε συνεχή αρίθμηση "Βιβλίο διακίνησης πετρελαίου" τουλάχιστον διπλότυπο και θεωρημένο, κατά σελίδα, από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αγορανομικές Υπηρεσίες.
               Το Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου είναι γραμμογραφημένο έτσι που να περιέχει χώρους για συμπλήρωση με:
 α) την ημερομηνία θεώρησης
 β) την ώρα φόρτωσης
 γ) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και λοιπά στοιχεία του φορτωτή
 δ) το ονοματεπώνυμο του οδηγού 
ε) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (βυτίου) και 
στ) την συνολική ποσότητα πετρελαίου, που φορτώθηκε.
 
               Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α 84) «Συγκεντρωτικό  δελτίο αποστολής» εκδίδεται μόνον στις περιπτώσεις μεταφοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον  παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
               Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, κατάλληλα γραμμογραφημένο  σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως  απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του  μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε  είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή.
 
               Επειδή από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το περιεχόμενο των δύο βιβλίων σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει, προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει τα εξής:
α) την ημερομηνία θεώρησης
β) την ώρα φόρτωσης
γ) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και λοιπά στοιχεία του παραλήπτη
δ) την παραδοθείσα ποσότητα ανά παραλήπτη
ε) το ονοματεπώνυμο του οδηγού 
στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (βυτίου), 
ζ) το είδος του καυσίμου και τη συνολική ποσότητα που φορτώθηκε
η) την ποσότητα και το είδος των επιστρεφόμενων στην επιχείρηση ειδών.
               Επιπλέον, προτείνεται η θεώρηση του βιβλίου αυτού μόνο από την Αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
               Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σε ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να λάβει την ονομασία «Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής & Βιβλίο Διακίνησης Υγρών Καυσίμων» και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την αποφυγή περιπτώσεων ελλιπούς συμπλήρωσης των αντίστοιχων βιβλίων που υφίστανται επί του παρόντος, από οδηγούς οι οποίοι λόγω φόρτου εργασίας δεν συμπληρώνουν και τα δύο βιβλία τα οποία συχνά εμφανίζουν κενά. 
 
Με  τιμή

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη

Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881

: http://www.popek.gr * Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δ/νση  : Σταδίου 29,   101 10  Αθήνα

Υπόψη: κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος α) για την έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τη δυνατότητα συνύπαρξης των ιδιοτήτων του Υπευθύνου Λειτουργίας του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και του Τεχνικού Ασφαλείας στο ίδιο πρόσωπο και β) για τη μείωση των ωρών επιμόρφωσης για τη λήψη της ιδιότητας του Τεχνικού Ασφαλείας»

Ηράκλειο Κρήτης, 17 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ. 1005

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα αιτούμεθα α) την έκδοση εγκυκλίου με την οποία να επισημαίνεται η δυνατότητα συνύπαρξης της ιδιότητας του Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και εκείνης του Τεχνικού Ασφαλείας στο ίδιο πρόσωπο στην περίπτωση του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων που απασχολεί μέχρι 3 εργαζόμενους και β) τη μείωση των ωρών επιμόρφωσης στις περιπτώσεις Πρατηριούχων με εμπειρία δέκα ετών και πλέον στη διαχείριση των Πρατηρίων τους ως αδειούχων, προκειμένου να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, με το νόμο 4070/2012[1] ορίσθηκε ότι για τη λειτουργία Πρατηρίου υγρών καυσίμων απαιτείται ο ορισμός Υπεύθυνου Λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η υπόψη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να χορηγείται σε:

α) εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων

β) φυσικά πρόσωπα έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφαλή και ορθή λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.

γ) διπλωματούχους ή τεχνολόγους μηχανικούς με σχέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ν. 3850/2010[2] απαιτείται στις επιχειρήσεις ο ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας. Ειδικότερα ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση, διαφοροποιούνται τα προσόντα που απαιτούνται για τον Τεχνικό Ασφαλείας. Συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών, που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του ν. 3850/2010, και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης (Πρατηριούχος) τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι σε μία επιχείρηση λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών η οποία απασχολεί μέχρι 3 άτομα, εφόσον κάποιος διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος λειτουργίας πρατηρίου και παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών, δύναται να συντρέξει στο πρόσωπο του Υπευθύνου Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και η ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας.

Επειδή όμως τα μέλη της Ένωσής μας, μας υποβάλλουν συνεχώς ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα συνύπαρξης των δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο στην περίπτωση του Πρατηρίου που απασχολεί μέχρι 3 εργαζόμενους, παρακαλούμε όπως εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο σας προς ενημέρωση των Πρατηριούχων ως προς τη δυνατότητα αυτή.

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος αριθμός των απαιτούμενων ωρών επιμόρφωσης για τη λήψη της θέσης του Τεχνικού Ασφαλείας (35 ώρες), είναι εύλογος για κάποιον νεοεισερχόμενο στη λειτουργία του Πρατηρίου  Υγρών Καυσίμων συνάδελφο, είναι όμως υπερβολικός για τον Πρατηριούχο ο οποίος έχει δεκαετή εμπειρία και πλέον στη λειτουργία του Πρατηρίου. Για το λόγο αυτό αιτούμεθα τη μείωση των ωρών επιμόρφωσης στην περίπτωση του Πρατηριούχου με εμπειρία άνω των δέκα ετών σε 10 ώρες.

Συνεπώς αιτούμεθα:

α) την έκδοση εγκυκλίου προς ενημέρωση των Πρατηριούχων αναφορικά με τη δυνατότητα συνύπαρξης των ιδιοτήτων του Υπευθύνου Λειτουργίας του Πρατηρίου και του Τεχνικού Ασφαλείας στο ίδιο πρόσωπο στην περίπτωση του Πρατηρίου που απασχολεί μέχρι 3 εργαζόμενους και

β) τη μείωση των ωρών επιμόρφωσης για τη λήψη της ιδιότητας του Τεχνικού Ασφαλείας στην περίπτωση του Πρατηριούχου με εμπειρία άνω των δέκα ετών, σε 10 ώρες.

Με  τιμή[1] Άρθρο 185 παρ. 9.

[2] Άρθρα 11 και 12

 

alt

 

Νέα εγκύκλιος για περίπτωση μετατροπής πρατηρίου υγρών καυσίμων σε μικτό, όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου υφίσταται χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου.

 

 

 

 

 

 

 

altΜετά από επαφές του προεδρείου της ΠΟΠΕΚ με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου ανάπτυξης εκδόθηκε νέα εγκύκλιος με την οποία είναι εφικτή η επεξεργασία και η έγκριση από τις Υπηρεσίες, αιτημάτων των εκμεταλλευτών πρατηρίων, όπως η τυχόν έγκριση σχεδιαγραμμάτων, η έκδοση άδειας λειτουργίας η αλλαγή επωνυμίας ή η μεταβίβαση του πρατηρίου κ.τ.λ. με την μόνη προϋπόθεση την επίδειξη της σύμβασης στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο nomos_4141_ifaistos.pdf .

Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο  kya_dedomena_sistimata_eisroon_ekroon.pdf

Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο  fek_540_pde_eisroes_ekroes.pdf

Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο  _gps_metafores.pdf

Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο  _gps_metafores.pdf

Πατήστε στο ακόλουθο αρχείο  kya_eisroes_ekroes_tropopoiisi.pdf

popek.gr - Pre Footer Section