popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ν.4599/2019 (Α’ 40): «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω σχετικού νόμου, σας ενημερώνουμε ότι :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, η παρ.1 του άρθρου 27 του π.δ 455/1976 (Α΄169) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Υπαίθριος σταθμός χαρακτηρίζεται χώρος χρησιμοποιούμενος δια την στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση ή διανυκτέρευση πέντε (5) αυτοκινήτων και άνω», και παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για τις τυχόν δικές σας ενέργειες.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 20:

• Με τις παραγράφους 2 ως 4, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) με σκοπό να διευκολυνθεί η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας και η αποσφράγιση πρατηρίων εφόσον υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές που αναφέρονται στον παραπάνω νόμο. Η ως άνω τροποποίηση της διάταξης, αφορά τόσο πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όσο και αυτά που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους.

• Με την παράγραφο 6, καταργείται η παρ. 2 του αρ. 70 του ν. 4530/2018 (Α’ 59). Κατά συνέπεια παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αποστάσεις ασφαλείας των μικτών ή αμιγώς υγραερίου (LPG) πρατηρίων από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218). Σελίδα 2 από 2

• Με την παράγραφο 7, ο αμιγής διανομέας υγραερίου δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου εφόσον πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές.

3. Τέλος, σύμφωνα με το αρ. 46, παρουσιάζεται η κάθετη σήμανση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. των χώρων στάθμευσης για επαναφόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section