popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1

Σκοπός - Αντικείμενο Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, καθώς και των επιβαλλόμενων προστίμων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη.

Άρθρο 2

Ορισμός ανταποδοτικών τελών και ετήσιων ανταποδοτικών τελών

α. Ορίζονται ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 ως εξής:

(1) Διύλισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

(2) Εμπορίας:

- Κατηγοριών Α, Β1, Β2, Ε και της παρ. 4, άρθρου 23, ν. 3054/2002 στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

- Κατηγοριών Γ και Δ στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

(3) Διάθεσης Βιοκαυσίμων στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

(4) Μεταφοράς αργού ή προϊόντων αυτού με αγωγό, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

(5) Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

(6) Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης και Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

(7) Εμφιάλωσης Υγραερίων, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

(8) Προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από εισαγωγή για τις κοινοπραξίες και τους συνεταιρισμούς, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

β. Ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών που ορίζονται στην παρ. α του παρόντος άρθρου για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002.

Άρθρο 3

Διαδικασία καταβολής ανταποδοτικών τελών και ετήσιων ανταποδοτικών τελών

1. Τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, καθώς και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αυτών καταβάλλονται υπέρ του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421), ως ακολούθως:

α. Στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή

β. Στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet.

2. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές, χωριστά για κάθε άδεια, φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή του e-παράβολου, από τα οποία προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής των προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών. Το e-παράβολο δεσμεύεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Αδειοδοτούσας Αρχής

Άρθρο 4

Προθεσμία καταβολής των ετήσιων ανταποδοτικών τελών Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002 καταβάλλονται κατ’ έτος και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους δεν υφίσταται για το έτος έκδοσης της αδείας.

 

Η  Απόφαση είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%98%CE%A14653%CE%A08-%CE%94%CE%913?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section