popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  97950 - 30/09/2019

 1. Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου για θέρμανση, στις 15-10-2019, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη διενέργεια ελέγχων σε βυτιοφόρα διανομής σε τελικούς καταναλωτές, για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 91354/2017 υ.α. (Β’ 2983) «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 109034/2018 υ.α. (Β’ 4913) και ισχύει, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

2. Ο έλεγχος των βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση αφορά:

i. στον έλεγχο του μετρητή του οχήματος, ο οποίος μετρά την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, ως προς τη συμμόρφωση με την έγκρισή του [σήμανση, σφράγιση, λειτουργικότητα αεροδιαχωριστή (μη ταπωμένος ώστε να εξασφαλίζει την απομάκρυνση τυχόν αέρα από το καύσιμο)] και την πληρότητα του φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος βρίσκεται υποχρεωτικά, επί του βυτιοφόρου

ii. στον έλεγχο των σωληνώσεων του β υ τ ι ο φ ό ρ ο υ , με αντιπαραβολή τους με το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων», το οποίο βρίσκεται υποχρεωτικά επί του βυτιοφόρου, προς διαπίστωση τυχόν ύπαρξης σωληνώσεων, μετά τον μετρητή, μέσω των οποίων δύναται να επιστρέψει μετρημένη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή

iii. στον έλεγχο των συνοδευτικών π α ρ α σ τ α τ ι κ ών δ ι α κ ί ν η σ η ς (Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση, αποδείξεις), με την επισήμανση ότι στο Δελτίο Διακίνησης, πλέον των λοιπών στοιχείων, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών (η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης), καθώς και οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή εκδοθέντα «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και

iv. στη μέτρηση της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης επί των δεξαμενών του βυτιοφόρου, με χρήση του εξοπλισμού που υποχρεωτικά φέρουν τα βυτιοφόρα και σύγκρισή της με τις ποσότητες επί των παραστατικών διακίνησης,

3. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται συνοπτικός Πίνακας με τις σχετικές διατάξεις των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173): «1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους», ενώ σύμφωνα με την παρ. 7Β του άρθρου 117 της υπ. αριθμ. 91354/2017 υ.α. (Β’ 2983), για τα ανωτέρω, πλέον των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον ελεγχόμενο και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Επίσης, όταν ο έλεγχος χρειαστεί να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το σύστημα μέτρησης δεσμεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 87 της υπ. αριθμ. 91354/2017 υ.α. (Β’ 2983), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 109034/2018 υ.α. (Β’ 4913), μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

5. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117 της υπ. αριθμ. 91354/2017 υ.α. (Β’ 2983), επί των διενεργούμενων ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς αγαθών που κινούνται στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ περί ακινητοποίησης διερχομένων οχημάτων, φέρουν δε γιλέκο έντονου χρώματος (φωσφορίζον) με τα διακριτικά της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο ανήκουν.

6. Τέλος, παρακαλούμε, μέχρι 15/01/2020, να ενημερώσετε την υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέχρι 31/12/2019 (αριθμός ελεγχθέντων βυτιοφόρων και σχετικές κυρώσεις).

Ο Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας

Πελοπίδας Καλλίρης

popek.gr - Pre Footer Section