popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Άρθρο 3

Τομέας υγρών καυσίμων

1. Για τα υγραέρια, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,09941 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10 €) ανά μετρικό τόνο.

2. Για το μαζούτ, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,09941 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10 €) ανά μετρικό τόνο.

3. Για τις βενζίνες, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,19885 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Είκοσι Λεπτών (0,20 €) ανά χίλια λίτρα.

4. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,19885 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Είκοσι Λεπτών (0,20 €) ανά χίλια λίτρα.

Άρθρο 4

Χρόνος ισχύος Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση αφορούν στα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section