popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπ. ΑΠΟΦΑΣΗ  37776/2645  ΦΕΚ Β/1882/30.5.2017

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η  Απόφαση  ΕΔΩ,

file:///C:/Users/User-2/Downloads/document%20-%202019-02-15T120022.530.pdf

Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργειο υποδομων & μεταφορων

Παπάγου, 4 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: οικ. 9466/101

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/2016 (Α΄ 222).

Με την παρούσα εγκύκλιο και µε αφορµή την κατάθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του νοµοσχεδίου µε τίτλο «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις.», ενηµερώνουµε τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι σε αυτό περιέχονται διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα πρατηρίων καυσίµων. Ειδικότερα οι ρυθµίσεις στο σχέδιο νόµου αφορούν στην εφαρµογή των ειδικών µέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Στο πλαίσιο αυτό σας ενηµερώνουµε τα εξής:

α) Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), τα πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων που χωροθετούνται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτηρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), συνεχίζουν τη λειτουργία τους και µετά τη 10η ∆εκεµβρίου 2018, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων εφάρµοσαν και εγκατέστησαν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

β) Σε περίπτωση που τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων δεν υλοποίησαν τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και δεν υπέβαλαν αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας µέχρι και τη 10η ∆εκεµβρίου 2018, παύουν να λειτουργούν προσωρινά. Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας τους ανακαλείται προσωρινά µέχρι να υλοποιήσουν τα ανωτέρω ειδικά µέτρα και σφραγίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) υ.α, όπως ισχύει.

γ) Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων αποσφραγίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προαναφερόµενης υ.α, εφόσον η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας έχει εγκρίνει την αίτηση µεταβολών για την εγκατάσταση των ανωτέρω ειδικών Σελίδα 2 από 2 µέτρων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθ. π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν.

Η νέα άδεια λειτουργίας χορηγείται όταν υλοποιήσουν τα ειδικά µέτρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984)

«Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών

1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων

2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αµιγώς υγραερίου

3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής αερίου (CNG) αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»

Αποφασίζουµε

Α. Την τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. οικ.81540/1445/31-12-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

α. Σε ότι αφορά τον τίτλο της ως εξής: «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:

1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων.

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρίου». β. Σε ότι αφορά το Παράρτηµα Ι της µε αρ. πρωτ. οικ.81540/1445/31-12-2015 (Β΄ 2984) Κοινής Υπουργικής Απόφασης απλουστεύονται οι κάτωθι διαδικασίες και αντικαθίστανται τα αντίστοιχα έντυπα για τη διεκπεραίωση τους:

-Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων.

-Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρίου.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αρ. πρωτ. οικ.81540/1445/31-12-2015 (Β΄ 2984) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η  Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%927%CE%9C465%CE%A7%CE%98%CE%9E-442?inline=true

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section