popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και σχέδιο υπουργικής απόφασης, για την τροποποίηση του πλαισίου κατανομής βιοντίζελ και τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης ανάμειξης της βιοαιθανόλης με τη βενζίνη.
Με την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 15Α, προτείνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων εταιρείας με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 15Α, θεσπίζεται υποχρέωση ανάμιξης βενζίνης-βιοαιθανόλης, με αφετηρία το 2019.
Με το σχέδιο υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται η υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2017 ΚΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253), η οποία μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί με τις Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και οικ.185546/27.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3534) όμοιες αποφάσεις και την παρ. 10 του άρθρου 23 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241), ώστε οι διατάξεις να περιλαμβάνονται σε ενιαίο κείμενο. Επιπλέον αλλαγές επί του υφιστάμενου πλαισίου αφορούν την κατανομή μόνο σε παραγωγούς βιοντίζελ, σύμφωνα και με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, και τη μεταβολή του ποσοστού της προς κατανομή ποσότητας και της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης

O Αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, θέτει από σήμερα, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα (15:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διάθεση Υγρών Αποβλήτων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα (15:00).

http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2017/08/kya_ygra_apovlita.pdf

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Από τις 18-04-2017, στον διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (http://wrm.ypeka.gr/), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων. Η συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και λήγει στις 20-07-2017.  Επισημαίνεται ότι, συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο με τις “Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ” και τις “Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ”. Είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: goo.gl/ShgZih και goo.gl/cbkYzqΛόγω της μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής στοιχείων μέσω της πλατφόρμας του ΗΜΑ, συνεχίζεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017. Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 210-8653150, 210-8643630. Οι χρήστες του ΗΜΑ μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τροποποιούνται οι διατάξεις της απόφασης «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης», όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΕΝ.

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9114653%CE%A08-%CE%A3%CE%91%CE%95?inline=true

Από τις 18-04-2017, στον διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (http://wrm.ypeka.gr/), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων. Η συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και λήγει στις 20-07-2017.

Κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002.

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%93%CE%9C4653%CE%A08-3%CE%99%CE%93?inline=true

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/73%CE%9B%CE%9D4653%CE%A08-%CE%9C%CE%A9%CE%92?inline=true

Για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανανέωση Άδειας άσκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002, με εξαίρεση τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης.

Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ.

Η Εγκύκλιος  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%93%CE%914653%CE%A08-9%CE%95%CE%A8?inline=true

Καθορισµός µεικτών µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου ∆.Σ. & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Αντιπροέδρου ∆.Σ., καθώς και της µεικτής µηνιαίας αποζηµίωσης των λοιπών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε.∆.Ε.Υ. Α.Ε.).

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section