popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Καλούνται τα νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002, τα οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν στην κατανοµή ποσότητας εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων (133.000) χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018, να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), µέχρι και την 08.05.2018 και ώρα 15.00 µ.µ., σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Αίτηση Συµµετοχής στην Κατανοµή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2018-ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις «Αίτηση Συµµετοχής στην Κατανοµή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2018-ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συµµετοχής στην Κατανοµή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2018-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».

Η  Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92654653%CE%A08-%CE%9E%CE%9B7?inline=true

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section