popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή υγρών καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Αχαΐας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα από 09-04-2017 έως και 20-10- 2017. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στον Νομό Αχαΐας όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A6%CE%93465%CE%A7%CE%987-%CE%A1%CE%A4%CE%A1?inline=true

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ, 2017-2018

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A05%CE%A5%CE%A91%CE%9B-%CE%9A70?inline=true

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας « Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων,για το έτος 2017»,σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή,και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην προμήθεια καυσίμων.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή υγρών καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιφέρειά της, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα από 01-04-2017 έως και 31-08-2017. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στον Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.600,00 €

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων) μέχρι του ποσού της εγκριθείσας πίστωσης των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (34.573,00 €), με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Τ.Σ.Φ. Παρανεστίου και του ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας και όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Δράμας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα από 6-3-2017 ως 14-7-2017, Ειδικός Φορέας 07-593, έτους 2017.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

Προκήρυξη στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (CPV:09135100-5), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%99046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A4%CE%999?inline=true

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έγκριση όρων διακήρυξης, µελέτης, τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών, διάρκειας ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», βάσει του Ν.4412/2016.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Καυσίμων Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

popek.gr - Pre Footer Section