popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

Για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου της ∆νσης Αστυνοµίας Ευρυτανίας Επιτελείο-Α.Τ. Καρπενησίου-Τ.Α. Καρπενησίου-Α.Τ. Φουρνάς-Α.Σ. Προυσού-Α.Τ. Κερασοχωρίου και των Αστυνοµικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νοµό Ευρυτανίας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναµίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους µήνες Μάιο έως και ∆εκέµβριο 2017.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A808465%CE%A7%CE%987-%CE%945%CE%9E?inline=true

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2017, γα τον Δήμου , τα Ν.Π.Ι.Δ, και τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 148.275,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24 % , με τους παρακάτω όρους:

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%9A%CE%9E%CE%A99%CE%A0-%CE%A47%CE%9C?inline=true

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ''

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/694%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%A8-8%CE%94%CE%A3?inline=true

Διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρά καύσιμα κίνησης/θέρμανσης ελαιολιπαντικά) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας του Νομού Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και ΝΠΔΔ του Νομού Πέλλας, για το έτος 2017 προϋπολογισμού 177.454,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%91%CE%A947%CE%9B%CE%9B-2%CE%934?inline=true

«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Σπετσών έτους 2017»

Ο Δήμαρχος Σπετσών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η οποία θα προκύψει μετά από έκπτωση που θα δώσει ο προσφέρων επί των μέσων τιμών λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου ανάπτυξης & ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένα με την μέση τιμή των πρατηρίων υγρών καυσίμων του δήμου Σπετσών, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. για την ανάδειξη αναδόχου-προμηθευτή για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Σπετσών έτους 2017» , συνολικού προϋπολογισμού 74.156,51 με το Φ.Π.Α.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9D5%CE%A918-%CE%A4%CE%91%CE%96?inline=true

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ-147Α/8-8-16) σε δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή) η: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ 2018
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.061.608,25 ευρώ (ενός εκατομμυρίου εξήντα μίας
χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία
856.135,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 205.472,56). Η προμήθεια αφορά δύο έτη. Το κόστος θα
αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων (Δήμος, ΔΕΥΑΑΝ, ΟΚΥΔΑΝ, ΠΑΟΔΑΝ.
Α΄Βάθμια και Β΄Βάθμια Σχολικές Επιτροπές).
 
Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%9F%CE%964690%CE%92%CE%93-%CE%9F%CE%9B%CE%A8?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια καυσίμων

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Μήτσης Σωτήριος, διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ » (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης μέσων τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υφιστάμενα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.

«Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών έτους 2017 και 2018 του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του». Προϋπολογισμός βάσει τεχν. Προδιαγραφών: 1.061.608,25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

∆ιακήρυξη για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου της ∆/νσης Αστυνοµίας Καβάλας και των Αστυνοµικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νοµό Καβάλας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναµίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους µήνες από 11 Απριλίου µέχρι και Οκτώβριο έτους 2017.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A811465%CE%A7%CE%987-8%CE%A4%CE%A9?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section