popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

Έγκριση διενέργειας και όρων διακήρυξης ανοιxτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης (Αµόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της ΠΚΜ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νοµού και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ηµαθίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, λιπαντικών )

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%93%CE%9E%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%9D8%CE%A8?inline=true

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την: «Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%954%CE%96469%CE%927%CE%94-%CE%A54%CE%95?inline=true

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών έκαστου μήνα.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%92%CE%94%CE%A9%CE%A8%CE%9A-%CE%97%CE%A1%CE%9F?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ (% ΕΚΠΤΩΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017. Προϋπολογισμός δαπάνης: € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%9B%CE%9D7%CE%9B%CE%A9-%CE%93%CE%A4%CE%9E?inline=true

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Λάρισας και των Αστυνομικών Τπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Λάρισας : Δ.Α.Λάρισας & υφισταμένων Τπηρεσιών (Α.Σ.Αγιάς, Α.Σ. Υαρσάλων – Α.Σ. Ελασσόνας - Σ.Σ.Ελασσόνας - Α.Σ.Λιβαδίου.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A55465%CE%A7%CE%987-7%CE%A64?inline=true

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου όπως περιγράφονται στην αριθμ. 1/2017 Διακήρυξη.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9C%CE%936?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής επί των ποσοτήτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμό 34/2016 μελέτη με θέμα «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» για το έτος 2017.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%9B7%CE%A91%CE%92-%CE%94%CE%98%CE%A5?inline=true

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή  πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης , βενζίνης αμόλυβδης – ελαιολιπαντικών και  υδραυλικών υγρών  των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας ‐ Θράκης

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A81%CE%9B%CE%9F%CE%9E%CE%A7%CE%98-96%CE%A0?inline=true

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου» (αρ.μελ.114/2016) προϋπολογισμού € 1.318.616,00

popek.gr - Pre Footer Section