popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Ο ∆ήµαρχος Πειραιά

∆ιακηρύττει

Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνής) ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή / προµηθευτών για την: «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και αµόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά & των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018 – 2019.»

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A12%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%94%CE%A7%CE%A3?inline=true

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section