popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Εγκρίνουμε την επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους για τα Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 και 21 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης ανά λίτρο, ανά νομό, του πετρελαίου θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης του, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τροποποίηση των όρων των παραγράφων 9.2.3, 9.3, 10.2.1, 10.2.3, 14.3.1., 14.4.2 και 15.1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.515/1643/9-5-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003067799, ΑΔΑ:ΩΠΑΗ4653ΠΣ-ΖΣ4) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και δέκα λεπτά (44.420,10€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά ( 35.961,14€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%99%CE%9B4653%CE%A0%CE%A3-%CE%A79%CE%A8?inline=true

https://www.nbg.gr/greek/i-bank/Documents/popek_final.pdf

popek.gr - Pre Footer Section