popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» µε Αρ. ΓΕΜΗ: 003854801000, κατά την 626/11-09-2020 συνεδρίασή του (θέµα 1ο ), αφού έλαβε υπόψη, την υπ΄ αριθ. 2158/11.09.2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Λειτουργιών, το σχέδιο της διακήρυξης, την εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του, ύστερα από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την Επαναπροκήρυξη των όρων της υπ’ αριθ. 1564/2020 ∆ιακήρυξης και των παραρτηµάτων αυτής σχετικά µε τη διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει µεγαλύτερου απολογιστικού bonus για την ανάδειξη εταιρείας που θα αναλάβει την σύµβαση προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων µε χρήση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος» διάρκειας 12 µηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 850.000,00€ προ Φ.Π.Α. ή/και έως εξαντλήσεως του οικονοµικού αντικειµένου.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%9A%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9B1-%CE%97%CE%92%CE%9A?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section