popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 6/2019/11-11-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81742) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

2.∆ιαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού: ∆ιεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την κείµενη νοµοθεσία.

3.α)Αντικείµενο της προµήθειας: Ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, καύσιµα κίνησης και λιπαντικά) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και νοµικών προσώπων χωρικής της αρµοδιότητας. Οι τεχνικές προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των καυσίµων καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων.

β) Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 410.693,46 € µε ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9F%CE%937%CE%9B9-11%CE%A3?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section