popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης) για τις ανάγκες του ∆ήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ∆ΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2019 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

∆ιακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην αριθμ. 39/2019 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 456.131,67 € χωρίς ΦΠΑ (565.603,28 με 24% ΦΠΑ).

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A78%CE%A9%CE%A8%CE%A9-3%CE%A3%CE%9B?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section