popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

ΕΦΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Περιφ/κης Δ/νσης ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ.

     Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 1473340/10-11-2017 Απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΕΚ 4117/τ.Β’/27-11-2017) περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού.

2. Την υπ΄αριθμ. 6088/03.01.2019 Διακήρυξη του ΕΦΚΑ

3. Της υπ΄αρ. πρωτ. Φ. ΕΦΚΑ/29716/817 /19-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Φ8465Θ1Ω-ΩΟ2) Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι του ποσού 3.171.672,04€ (συμπ/νου ΦΠΑ) για τα έτη 2019-2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611 του Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ .

4. Την υπ’ αριθ. 425/συν.22/17-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΕΚ465ΧΠΙ-ΑΝΤ) Απόφασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ σχετική με την έγκριση πίστωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια α) πετρελαίου θέρμανσης των Μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και των Μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού για τα έτη 2019 και 2020.

5. Την υπ΄αρ. πρωτ. αριθμ. 884/συν.52/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΔΓΕ465ΧΠΙ-153) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καθώς και την υπ. αριθ. 1464999/07-12-18 (ΑΔΑ 7Α1Κ465ΧΠΙ-ΚΩΔ) απόφαση του Διοικητή για την «Προσφυγή στην ανάθεση συμβάσεων μεμονωμένων τμημάτων στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 10) του Ν. 4412/2016, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που απέβη εν μέρει άγονος και αφορούσε α) την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για όλη την επικράτεια με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής (νομού) που παραδίδεται έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ποσοστό έκπτωσης ΜΟΝΟ για το πετρέλαιο θέρμανσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014.

6. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Αποφασίζουμε

  

   Την ανάληψη υποχρέωσης για τη δαπάνη ποσού δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών #19.725,92 €# συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της Περ/κης Δ/νσης και Τμημάτων Μη Μισθωτών Ροδόπης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 6088/03.01.209 Διακήρυξης του ΕΦΚΑ και αριθμ. Πρωτ. 712077/11.06.2019 όπως ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας.

ΚΑΕ - ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Κ.Α.Ε 1611Α (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ & ΤΜ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

3.854,00 € 4.778,96 3.854,00 € 4.778,96

Κ.Α.Ε 1611Α (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ

2.460,00 € 3.050,40 € 2.460,00 € 3.050,40 €

Κ.Α.Ε 1611Α (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

1.640,00 € 2.033,60 € 1.640,00 € 2.033,60 €

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611Α για τα έτη 2019-2020.

Ο Προϊστάμενος Περιφ/κης. Δ/νσης

Μη Μισθωτών Ροδόπης

popek.gr - Pre Footer Section