popek.gr - Top Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ   Π.Ε.  ΔΡΑΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ  2018.

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A97%CE%917%CE%9B%CE%92-%CE%95%CE%92%CE%91?inline=true

Περί εγκρίσεως των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων» προϋπολογισμού δαπάνης 127.649,50 € συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9D%CE%9B%CE%A9%CE%9A%CE%9D-%CE%9A%CE%95%CE%A8?inline=true

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, για χρονικό διάστημα ενός έτους (2017-2018) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 353.674,17 € με Φ.Π.Α. σε συνέχεια ενός άγονου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφοράς από κανέναν ενδιαφερόμενο».

Η  Πρόσκληση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A377%CE%9B%CE%97-%CE%9B40?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ».

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%972%CE%A99%CE%A1-61%CE%93?inline=true

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (κτίρια επί των οδών Νίκης 5 – 7 & Κορνάρου 1, Αθήνα) για τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018.

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%9B9465%CE%A7%CE%998-57%CE%9A?inline=true

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΣ/658/10-10-2017 Τακτικού Διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων (CPV: 09135000-4) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς προϋπολογιζόµενης δαπάνης 38.904,61 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 48.241,72 µε Φ.Π.Α.24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (µε βάσει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης χονδρικής τιµής πώλησης στο Νοµό Βοιωτίας, όπως αυτή διαµορφώνεται στο παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ηµέρα παράδοσης).

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%938%CE%974690%CE%92%CE%9D-%CE%A3%CE%97%CE%96?inline=true

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΛΕΙ,  όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τους όρους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά σχετική με την προμήθεια υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Συνολικός Προϋπολογισμός: 12.096,78€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Η  Πρόσκληση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F4%CE%974691%CE%9F3-%CE%A8%CE%94%CE%95?inline=true

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων, για 12 μήνες αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, χρήση 2017-2018.

Η  Διακήρυξη  ΕΔΩ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A53%CE%A9%CE%9E5-%CE%A8%CE%98%CE%9F?inline=true

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38/2017

Ανακοινώνουμε ότι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσού - παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης) προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Πετρελαίου Κίνησης Καυστήρων», με αριθμό Δ/ξης 38/2017 για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A59%CE%9A46906%CE%9F-%CE%97%CE%95%CE%A4?inline=true

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%91%CE%A47%CE%9B7-%CE%A3%CE%9F%CE%A4?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section