popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/result_search_page.jspx

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-05-2021 10:00:00

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 1.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/result_search_page.jspx

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-04-2021 15:00:26

 http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/result_search_page.jspx

 Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-05-2021 15:00:00

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός προς σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τα έτη 2022 και 2023, με δικαίωμα παράτασης δύο (02) επιπλέον ετών με τους ίδιους όρους, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγικών σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ #1.477.526,40€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), καθώς και επιπλέον ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ #1.477.526,40€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ #2.955.052,80€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της εν λόγω σύμβασης είναι το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -107033-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18-3-2021 και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-4-2021 και ώρα 15:00.


Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4597 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Glyfada | Official Website
Αρ.Διακήρυξης: 50/2020 ΤΜΗΜΑ 4
 
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 104568
 
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., -, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε., -
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2021 ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2021» ΤΜΗΜΑ 3 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24-12-2020 11:45:17
 
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 13-01-2021 15:00:00   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Glyfada | Official Website

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών : 23/11/2020 , 15:00 μ.μ.

Η Διακήρυξη

https://dimos-deskatis.gr/diakiryksi-diagonismou-promitheia-ygron-kafsimon-kai-lipantikon-gia-to-etos-2021-tou-dimou-deskatis-kai-ton-nomikon-prosopon-tou/

Glyfada | Official Website
 
αν
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 
Ημεομηνία λήξης υποβολής προσφορών 30/11/2020 και ώρα 14:00
 
Η Διακήρυξη
Glyfada | Official Website
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-12-2020 15:00:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 09/12/2020 και ώρα 15.00

 
Η Διακήρυξη

Glyfada | Official Website

 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ., ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡIB/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2021-2022
 
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-12-2020 15:30:00
 
Η Διακήρυξη
 
Glyfada | Official Website
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021, 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-12-2020 22:00:00
 
Η Διακήρυξη
 

popek.gr - Pre Footer Section