popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Βουλή των Ελλήνων

Γιατί καθυστερούν αδικαιολόγητα οι έρευνες Υδρογονανθρακων;

 
'Γιατί καθυστερούν αδικαιολόγητα οι έρευνες Υδρογονανθράκων'

Ο Βουλευτής της Ν.Δ Βαγιωνάς Γεώργιος,ζητά με ερώτηση του να ενημερωθεί για τους "Ποσοτικούς & Ποιοτικούς Ελέγχους των Καυσίμων".

Αναπροσαρμογή του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα.

Αναπροσαρμογή του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα.

«Ομιλία Προέδρου ΠΟΠΕΚ κου Γ. Ασμάτογλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις.».

 

Αξιότιμη κύρια Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου,

Αξιότιμα μέλη, κυρίες & κύριοι Βουλευτές,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Έμπορων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) αποτελεί φορέα εκπροσώπησης του κλάδου λιανικής εμπορίας καυσίμων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, έναν κλάδο που έχει υποστεί τις καταστροφικότερες συνέπειες από την επέλαση της οικονομικής λαίλαπας των τελευταίων χρόνων, τόσο με τη «θυσία» των 2.500 πρατηρίων που έχουν κλείσει τα τελευταία 6 χρόνια, όσο και με την καθημερινή οικονομική «αφαίμαξη» των 5.600 πρατηρίων περίπου που απομένουν.

Διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η επιτροπή σας, όπως η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των πρατηρίων, η διατήρηση λειτουργίας υφιστάµενων πρατηρίων σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους καθώς και η μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας πρατηρίων υγραερίου, μας δίνουν την πεποίθηση ότι θα προσφέρουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, υιοθετώντας τις προτάσεις που είχε καταθέσει πριν από καιρό η Ομοσπονδία μας, κινήθηκε σε θετική κατεύθυνση σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των πρατηρίων Ενέργειας, τη συνέχιση λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια  κτιρίων με ορόφους, τις προϋποθέσεις καθορισμού του Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου Ενέργειας, καθώς και με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των πρατηρίων υγραερίου (LPG) με τη μείωση της εσωτερικής απόστασης μεταξύ χαρακτηριστικών στοιχείων όπως αντλιών, διανομέων, δεξαμενών, κτιρίων, κλπ.

Η προώθηση για την θέσπιση των παραπάνω μέτρων αποτελούν υποχρέωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Έμπορων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) και καθήκον προς τα μέλη της και συναδέλφους πρατηριούχους, διότι δίδεται επαγγελματική προοπτική συνέχισης λειτουργίας σε 1.600 πρατηριούχους περίπου σε σύνολο 5.600, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να σταματήσουν τη λειτουργία τους  (10/12/2017), λόγω ότι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους.

Η απλοποίηση, αλλά συγχρόνως και η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των πρατηρίων Ενέργειας θα προσφέρουν σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους. Η απλοποίηση αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι υλοποιούνται με το εν λόγω νομοσχέδιο, ειδικότερα :

-          Καταργείται η αυτοψία από τις δημόσιες υπηρεσίες και αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη Μελετητή Μηχανικού, μειώνοντας έτσι και εξορθολογίζοντας το πλήθος των απαιτούμενων δικαιολογητικών άρα και το αντίστοιχο διοικητικό κόστος.

-          Θεσπίζεται ουσιαστικός έλεγχος κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, δεδομένου ότι απαιτείται υποβολή των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού του πρατηρίου σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

-          Ο έλεγχος των προϋποθέσεων λειτουργίας των πρατηρίων Ενέργειας που μέχρι σήμερα γινόταν από τις δημόσιες υπηρεσίες, μεταφέρονται στους ιδιώτες Μηχανικούς οι οποίοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση  ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία του πρατηρίου, επιταχύνοντας έτσι το χρόνο έκδοσης των διοικητικών αποφάσεων και εξασφαλίζοντας την άμεση λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ειδικά η συνέχιση λειτουργίας των 1.600 πρατηρίων εξασφαλίζει άμεσα το βιοπορισμό όχι μόνο του πρατηριούχου και της οικογένειάς του (τριμελής ή τετραμελής) άλλα και των εργαζομένων σε αυτά (περίπου 1-2 άτομα προσωπικό), δηλαδή άμεσα θα βοηθήσει να διατηρηθούν 8.000 θέσεις εργασίας.

Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η Πολιτεία θα πρέπει πάντοτε να προασπίζει τη δημόσια ασφάλεια και γι’ αυτό το λόγο τα πρατήρια αυτά που λειτουργούν στα ισόγεια πολυόροφων κτιρίων θα πρέπει να λάβουν μία σειρά προστατευτικών μέτρων, εκτός αυτών που σήμερα ήδη διαθέτουν. Θεωρούμε ότι τα προστατευτικά αυτά μέτρα, το κόστος εφαρμογής των οποίων μπορεί να φθάσει τα 8.500€ - 10.000€, συνιστούν μία απολύτως ασφαλή λειτουργία στα πρατήρια καυσίμων και δεν δημιουργούν ανυπέρβλητα οικονομικά κόστη, διότι σε αντίθετη περίπτωση αντί να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, θα οδηγηθούν ούτως ή άλλως σε κλείσιμο για λόγους οικονομικής αδυναμίας.

Τα προστατευτικά μέτρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν μια ρεαλιστική ισορροπία μεταξύ της οικονομικής θεώρησης και της θεώρησης ασφάλειας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Εν μέσω της δεινούς οικονομικής κρίσης και μετά από το κλείσιμο 2.500 πρατηρίων λόγω οικονομικών δυσχερειών τα τελευταία χρόνια, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης εγκαταστάσεων υγραερίου σε όλους τους συναδέλφους που διαθέτουν μικρότερα ακίνητα, με τη μείωση της εσωτερικής απόστασης από 5,00 σε 2,00 μέτρα, χωρίς βεβαίως να θυσιάζεται το παραμικρό από τον παράγοντα ασφάλεια αφού λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τις περιπτώσεις αυτές.

Στην εποχή μας όπου οι οικονομικές μετακινήσεις είναι πλέον μία συντριπτική πραγματικότητα, η χρήση του υγραερίου ως καυσίμου κίνησης αποτελεί την πλέον οικονομική επιλογή. Έτσι οι καταναλώσει του LPG στα πρατήρια αυξάνονται ενώ τα συμβατικά καύσιμα αντίστοιχα μειώνονται.

Τέλος ο ρόλος του Υπευθύνου Λειτουργίας που τόσα χρόνια υπηρετείται «άτυπα» από τους πρατηριούχους, αναγνωρίζεται ως αυτοδίκαιη αρμοδιότητα του κάθε εκμεταλλευτή του πρατηρίου και με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται επαγγελματικά ο κάθε συνάδελφος, ενώ ανοίγει και η διαδικασία της επιμόρφωσης των νέων πρατηριούχων  όπως προβλέπεται με το Π.Δ 118/2006, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων από φορείς εκπαίδευσης.

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, από τη μία τα πρατήρια υγρών καυσίμων αποτελούν σύνθετες εγκαταστάσεις από άποψη ασφαλούς λειτουργίας. Σήμερα όμως  η τεχνολογία έχει εξελιχθεί αρκετά και έχει ωριμάσει ώστε να εξορθολογιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας των πρατηρίων Ενέργειας και έτσι να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο τόσες επιχειρήσεις, ειδικά εν μέσω των οικονομικών δυσκολιών που επικρατούν εδώ και καιρό στη χώρα μας.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ασμάτογλου

 

Πειραγμένες/ αντλίες στο 15% των πρατηρίων βενζίνης στην Αττική.

Αιτείται τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο .

popek.gr - Pre Footer Section