popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο χάρη σε ένα νέο μηχανισμό αλληλεγγύης. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ των σχεδίων την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου. 

Τις τελευταίες δεκαετίες το μερίδιο του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης έχει αυξηθεί, σε αντίθεση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Αποτελεί πλέον σχεδόν το ένα τέταρτο της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και χρησιμοποιείται ειδικά για τη θέρμανση κατοικιών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

εικονογραφική απεικόνιση σχετικά με την παροχή αερίου
Μερίδιο του ενεργειακού μίγματος

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ολλανδία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από ό, τι στη Σουηδία, η Εσθονία και η Φινλανδία, ενώ η Μάλτα έλαβε για πρώτη φορά LNG φορτίο του στις αρχές του τρέχοντος έτους, ενώ η Κύπρος μόλις πρόσφατα άρχισε τη διερεύνηση για το φυσικό αέριο. 

Η ΕΕ εισάγει τα δύο τρίτα του φυσικού αερίου της, είτε μέσω αγωγών είτε μέσω πλοίων μέσω τερματικών σταθμών ΥΦΑ.Περισσότερο από το ένα τρίτο προέρχεται από τη Ρωσία, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία, την Αλγερία και το Κατάρ. Η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ εξαρτώνται πλήρως ή σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές για τη ζήτηση αερίου και οι προμήθειες ορισμένων από αυτές κυριαρχούν από έναν προμηθευτή, όπως η Ρωσία.

 

εικονογραφική απεικόνιση σχετικά με την παροχή αερίου
Υποδομή αερίου

Η εξάρτηση από μία μόνο πηγή ή ένα μόνο δρομολόγιο μεταφοράς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για προμήθειες, είτε λόγω τεχνικού ατυχήματος ή πολιτική andeconomic διαφορών, όπως αυτές μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας - μια διέλευση χώρας για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την ΕΕ - πάνω από τις τιμές της ενέργειας στην Το 2006 και το 2009, οι οποίες διέκοψαν τον εφοδιασμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά από αυτή την κρίση, η ΕΕ ενίσχυσε το 2010 τους κανόνες για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το φυσικό αέριο παρέχεται σε νοικοκυριά και άλλων ευάλωτων καταναλωτών όπως είναι τα νοσοκομεία, ακόμα και κάτω από απαιτητικές συνθήκες όπως η διακοπή των κύριων υποδομών φυσικού αερίου. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε λεγόμενες δοκιμές αντοχής σε φυσικό αέριο, οι οποίες έδειξαν ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο μόνο εάν τα κράτη μέλη συνεργάζονταν περισσότερο.

Πέρυσι πρότεινε την επικαιροποίηση του κανονισμού του 2010 με την εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού αλληλεγγύης που θα εξασφάλιζε ότι ένα κράτος μέλος που δηλώνει ένα επίπεδο έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να λαμβάνει αέριο από γειτονικές χώρες. Τον Απρίλιο, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για το κείμενο που εγκρίθηκε από τους βουλευτές στις 12 Σεπτεμβρίου.

 

εικονογραφική απεικόνιση σχετικά με την παροχή αερίου
Ενεργειακό ισοζύγιο

Ο Πολωνός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Jerzy Buzek, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση των σχεδίων μέσω του Κοινοβουλίου, δήλωσε: "Η αλληλεγγύη σημαίνει ότι σε δύσκολους καιρούς μπορούμε να στείλουμε φυσικό αέριο από τη μια χώρα στην άλλη για να διασφαλίσουμε την πλήρη παροχή φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, τα νοσοκομεία και μερικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής για την αποφυγή συσκότισης. "

Εκτός από την αλληλοβοήθεια, τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της ΕΕ διαφοροποιούν τις πηγές εφοδιασμού και τις διαδρομές τους, δημιουργώντας και σχεδιάζοντας νέους τερματικούς σταθμούς και αγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, ένα από τα έργα αυτά, το Nord Stream 2, έχει πυρποληθεί για την αύξηση της εξάρτησης από μια μόνο πηγή - τη Ρωσία - αντί να το μειώνει. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί από τους ευρωβουλευτές στην ολομέλεια την Πέμπτη.

popek.gr - Pre Footer Section