popek.gr - Top Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανάρτηση της διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» http://et.diavgeia.gov.gr/f/aglaiakyriakou, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 12 ημερών για την προμήθεια καυσίμων δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης ,θέρμανσης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα δίμηνης παράτασης.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%991%CE%9446906%CE%A1-%CE%9291?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16η /2017 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ(ΕΣΗΔΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, εντός του εγκριθέντος ποσού των εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (74.250,00) µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαµορφούµενης µέσης εβδοµαδιαίας λιανικής τιµής πώλησης υγρών καυσίµων στον Νοµό Φθιώτιδας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος µε την έκδοση µηνιαίου δελτίου τιµών, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου της ∆/νσης Αστυνοµίας Φθιώτιδας και των Αστυνοµικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νοµό Φθιώτιδας, συµπεριλαµβανοµένης και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος: ∆.Α. Φθιώτιδας & Υφισταµένων Υπηρεσιών έδρας της (Επιτελείο, Α.Τ.-Τ.Τ.-Τ.Α.-Τ.Μ.∆. Λαµίας, Α.Τ. Υπάτης, Α.Τ. Στυλίδας, Α.Τ. Μώλου, Β΄ Τ.Τ. Αυτ/µων Φθιώτιδας), Α.Τ. Σπερχειάδας, Α.Τ. Μακρακώµης, Α.Τ. ∆οµοκού, Α.Τ. Καµένων Βούρλων, Α.Τ. Αταλάντης, Α΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόµων Φθιώτιδας, Α.Τ. Αµφίκλειας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναµίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9441465%CE%A7%CE%987-67%CE%A8?inline=true

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε €, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης οικονομική προσφορά δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης, με δυνατότητα προσφοράς και για μέρος της προμήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (518.928,74€) χωρίς ΦΠΑ και εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (643.471,64€) με ΦΠΑ 24 %.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9207%CE%9B%CE%92-%CE%A7%CE%A99?inline=true

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Φλώρινας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Τ.Σ.Φ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ (μέχρι του ποσού των 18.600,00 €) και Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΣΠΩΝ (μέχρι του ποσού των 31.000,00 €), που επιχειρούν στο Νομό Φλώρινας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για τους μήνες ΜΑΙΟ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%96%CE%97465%CE%A7%CE%987-%CE%A75%CE%98?inline=true

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή εντός του εγκριθέντος ποσού των εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (74.000,00), µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαµορφούµενης µέσης εβδοµαδιαίας λιανικής τιµής πώλησης υγρών καυσίµων , στον Νοµό Φωκίδας.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A67465%CE%A7%CE%987-3%CE%A6%CE%98?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Έγκριση διενέργειας και όρων διακήρυξης ανοιxτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης (Αµόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της ΠΚΜ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νοµού και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ηµαθίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, λιπαντικών )

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%93%CE%9E%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%9D8%CE%A8?inline=true

popek.gr - Pre Footer Section