Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Βρίσκεστε εδώ: ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)

ΕΛ. ΠΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
11-08-2013 1.27 € 1.334 € 1.011 € 0.948 € 0 € / kg 0 € / lt
12-08-2013 1.27 € 1.334 € 1.011 € 0.948 € 0 € / kg 0 € / lt
13-08-2013 1.27 € 1.333 € 1.011 € 0.947 € 0 € / kg 0 € / lt
14-08-2013 1.274 € 1.337 € 1.014 € 0.95 € 0 € / kg 0 € / lt
15-08-2013 1.282 € 1.346 € 1.02 € 0.956 € 0 € / kg 0 € / lt
16-08-2013 1.291 € 1.355 € 1.026 € 0.962 € 0 € / kg 0 € / lt
17-08-2013 1.295 € 1.359 € 1.029 € 0.966 € 0 € / kg 0 € / lt
18-08-2013 1.295 € 1.359 € 1.029 € 0.966 € 0 € / kg 0 € / lt
19-08-2013 1.295 € 1.359 € 1.029 € 0.966 € 0 € / kg 0 € / lt
20-08-2013 1.299 € 1.363 € 1.031 € 0.968 € 0 € / kg 0 € / lt
22-08-2013 1.303 € 1.366 € 1.03 € 0.967 € 0 € / kg 0 € / lt
21-08-2013 1.3 € 1.364 € 1.031 € 0.968 € 0 € / kg 0 € / lt
23-08-2013 1.306 € 1.369 € 1.03 € 0.967 € 0 € / kg 0 € / lt
24-08-2013 1.307 € 1.371 € 1.03 € 0.966 € 0 € / kg 0 € / lt
25-08-2013 1.307 € 1.371 € 1.03 € 0.966 € 0 € / kg 0 € / lt
26-08-2013 1.307 € 1.371 € 1.03 € 0.966 € 0 € / kg 0 € / lt
27-08-2013 1.307 € 1.371 € 1.031 € 0.967 € 0 € / kg 0 € / lt
28-08-2013 1.315 € 1.379 € 1.035 € 0.971 € 0 € / kg 0 € / lt
29-08-2013 1.319 € 1.383 € 1.04 € 0.976 € 0 € / kg 0 € / lt
30-08-2013 1.324 € 1.38 € 1.047 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
31-08-2013 1.325 € 1.39 € 1.053 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
01-09-2013 1.325 € 1.39 € 1.053 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
02-09-2013 1.325 € 1.39 € 1.053 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
03-09-2013 1.32 € 1.384 € 1.054 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
04-09-2013 1.312 € 1.377 € 1.055 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
05-09-2013 1.304 € 1.368 € 1.054 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
MOTOR OIL
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
11-08-2013 1.711 € 1.899 € 1.392 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
12-08-2013 1.708 € 1.9 € 1.391 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
13-08-2013 1.705 € 1.899 € 1.39 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
14-08-2013 1.704 € 1.899 € 1.39 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
15-08-2013 1.703 € 1.898 € 1.389 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
16-08-2013 1.703 € 1.894 € 1.39 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
17-08-2013 1.705 € 1.894 € 1.391 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
18-08-2013 1.706 € 1.897 € 1.391 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
19-08-2013 1.708 € 1.899 € 1.392 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
20-08-2013 1.709 € 1.899 € 1.393 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
22-08-2013 1.711 € 1.899 € 1.395 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
21-08-2013 1.71 € 1.9 € 1.394 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
23-08-2013 1.712 € 1.896 € 1.395 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
24-08-2013 1.713 € 1.896 € 1.396 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
25-08-2013 1.713 € 1.899 € 1.396 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
26-08-2013 1.715 € 1.901 € 1.397 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
27-08-2013 1.716 € 1.902 € 1.398 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
28-08-2013 1.718 € 1.903 € 1.398 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
29-08-2013 1.722 € 1.904 € 1.4 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
30-08-2013 1.726 € 1.902 € 1.403 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
31-08-2013 1.729 € 1.903 € 1.405 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
01-09-2013 1.73 € 1.905 € 1.406 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
02-09-2013 1.732 € 1.908 € 1.408 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
03-09-2013 1.734 € 1.909 € 1.411 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
04-09-2013 1.734 € 1.91 € 1.412 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
05-09-2013 1.734 € 1.909 € 1.414 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
* οι τιμές υγραερίου κίνησης από 17/04/2014 και στο εξής αφορούν πλέον τιμές ανά κιλό και όχι ανα λίτρο

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ & Φ.Π.Α)

ΕΛ. ΠΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
11-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
12-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
13-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
14-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
15-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
16-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
17-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
18-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
19-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
20-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
22-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
21-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
23-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
24-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
25-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
26-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
27-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
28-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
29-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
30-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
31-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
01-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
02-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
03-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
04-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
05-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
MOTOR OIL
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
11-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
12-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
13-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
14-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
15-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
16-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
17-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
18-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
19-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
20-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
22-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
21-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
23-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
24-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
25-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
26-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
27-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
28-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
29-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
30-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
31-08-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
01-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
02-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
03-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
04-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
05-09-2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / kg 0 € / lt
* οι τιμές υγραερίου κίνησης από 17/04/2014 και στο εξής αφορούν πλέον τιμές ανά κιλό και όχι ανα λίτρο
Copyright © www.popek.gr ανάπτυξη - κατασκευή ENTERCITY